Nieuws

Platform Farmmaps biedt emissieprotocollen voor gewasbeschermings­middelen

Gewasbescherming tractor
Bron foto: Bruce Works, Shutterstock
Samenvatting
  • Onderwerp
    Farmmaps
  • Interessant voor
    Akkerbouwers
Bekijk de bronnen
Twee protocollen van platform Farmmaps bieden akkerbouwers houvast voor het verminderen van de emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf het erf of het perceel.

De protocollen geven inzicht in het huidige risico van emissies en met welke maatregelen die risico’s (verder) zijn te beheersen. Ook kunnen akkerbouwers, bijvoorbeeld met afbeeldingen of documenten, aantonen dat maatregelen zijn genomen en een nagenoeg gesloten erf of perceel is gerealiseerd.

Platform Farmmaps

De Emissieprotocollen zijn als app ondergebracht bij het platform Farmmaps. Dat maakt het voor akkerbouwers mogelijk om koppelingen te maken met de bedrijfsmanagementsystemen van Dacom of Agrovision of de perceelsregistratie van RVO.

Emissierisico

De app geeft voor het erf en voor het perceel aan bij welke activiteiten er emissierisico is. Denk aan het vullen van de veldspuit, het reinigen van machines en het stallen of reinigen van kisten. Ook is beschreven hoe te bepalen is hoe hoog het emissierisico is bij de bedrijfsvoering van de akkerbouwer: hoog, middel of (nagenoeg) afwezig. Bij hoog of middel risico is met een keuzemenu na te gaan met welke maatregelen het risico is te verminderen. Bij de app hoort een instructiehandboek en een instructievideo.

Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat deze video niet getoond kan worden. Vink marketing aan in uw cookie-instellingen en ververs deze pagina om de video te tonen.
Instructievideo App Emissieprotocollen

Bron: BO Akkerbouw

Emissiereductie

Emissiereductie is een belangrijk onderdeel van het 'Actieplan Plantgezondheid' en 'Pakket van Maatregelen emissiereductie gewasbeschermingsmiddelen open teelten'. Sinds 2020 is het uitvoeren van de erfemissiescan een verplichting in de criteria van het schema Voedsel- en Voederveiligheid Akkerbouw (VVAK). Delphy voerde in opdracht van BO Akkerbouw praktijkproeven en velddemonstraties uit met driftreducerende technieken. In maart 2021 presenteerde BO Akkerbouw een interactieve pdf genaamd ‘Top-10’ maatregelen tegen erfemissies. En sinds september 2021 voeren BO Akkerbouw, LTO Nederland en het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) samen de campagne #Emissiereductiesprint.

Actieplan Plantgezondheid

De protocollen dragen bij aan duurzame teeltmethoden, een van de doelen van het Actieplan Plantgezondheid. Ook dragen de protocollen bij aan realisatie van het Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming 2030 en zijn ze bruikbaar voor loonbedrijven en vollegrondsgroentetelers.

Bron tekst: www.bo-akkerbouw.nl