Nieuws

Pleidooi voor de es

Vooral de gewone en smalbladige es zijn slachtoffer van de essentaksterfte. Maar er zijn zo veel meer soorten essen die aangeplant kunnen worden, vindt Jan Mauritz.

Door Nederlandse boombeheerders worden vanwege de dreigende essentaksterfte minder essen aangeplant. Niet terecht, meent boomexpert Jan Maurtiz. In vakblad Boomzorg besteedt hij in twee lange artikelen aandacht aan het uitgebreide sortiment. Essen zijn prachtige bomen, vindt hij, sommige soorten kunnen uitgroeien tot imposante bomen met machtige stammen, zware gesteltakken en kronen die adembenemend groot zijn. 'Een es van 40 m hoog, dat is een flat van 13 etages, gigantisch dus!'

Sortiment

In het eerste artikel bespreekt hij  de morfologische kenmerken en een tiental verschillende soorten en cultivars. Nog meer soorten en cultivars komen in het tweede artikel aan bod. Zo benoemt hij in totaal een kleine veertig soorten en cultivars. 'Slecht een beperkt gedeelte van het totale sortiment.'

Fraxinus excelsior ‘Westhof's Glorie'  is de meest bekende en meest aangeplante soort: een zeer snel groeiende boom die tot 20-23 meter hoog wordt. 'en zeer gezonde en veel aangeplante boom en.... terecht!' Maar naast deze cultivar van de gewone es, komen erdiverse minder bekende essensoorten en hun cultivars aan bod zoals Fraxinus americana, F. x biltmoreana, F. holotricha, F. latifolia, F. ornus, F. pennsylvanica en F. xanthoxyloides.

Essentaksterfte

De essentaksterfte, de ziekte die zoveel essen aantast, lijkt vooral toe te slaan bij de gewone es (F. exelsior) en de smalbladige es (F. angustifolia). Ervaring in het buitenland leert dat tussen de 10 en 30 procent van de essen resistent is. Er zijn cultivars die minder gevoelig zijn voor deze schimmelziekte, maar er is nog heel weinig over bekend.


(Bron foto: Plantenziektekunde.nl)