Nieuws

Pleidooi voor duurder vlees en goedkoper groente en fruit

Samenvatting
  • Onderwerp
    Klimaatbestendig Dieet, Duurder Vlees, Goedkoper Groente En Fruit
  • Interessant voor
    Food Professional, Beleidsmaker
Bekijk de bronnen
Vlees moet 1 tot 3 procent per jaar duurder worden, stellen 50 Nederlandse wetenschappers in een brief aan informateur Hamer. Daar tegenover zetten ze dat de prijs van groente en fruit omlaag moet. Dit samen zorgt voor een gezonder – en meer klimaatbestendig – dieet.

In een oproep aan informateur Mariëtte Hamer stelt een diverse groep ondertekenaars dat de prijs van vlees omhoog moet, om duurzaamheids- en gezondheidsdoelstellingen te halen. Naast Wetenschappers van o.a. Wageningen University & Research, Vrije Universiteit Amsterdam en Erasmus Universiteit maken ook oud-politicus Jan Terlouw en voormalig VROM minister Jacqueline Cramer zich hard voor dit voorstel.

Doelstellingen

Niet alleen de 50 ondertekenaars van deze brief zijn deze mening toegedaan. Op nationaal en Europees niveau zijn er afspraken gemaakt waarvoor deze prijsverandering van groot belang kan zijn. Het Europese Farm to Fork programma zet in op een transitie naar een meer plantaardig dieet. Ook in het Nederlandse klimaatakkoord is afgesproken dat we 40 procent minder vlees moeten consumeren in 2050, en 20 procent minder in 2030.

Eiwittransitie

De alternatieve eiwitmarkt groeit, en het aanbod aan vleesvervangers in de supermarkt is sterk toegenomen in de laatste jaren. Onderzoekers stellen dat hierdoor vegetarisch eten normaler is geworden. In de consumptiecijfers van vlees zie je dit echter niet terug. Er lijkt nog geen sprake van een afname in de hoeveelheid vlees dat we kopen. Uit onderzoek van Wageningen University & Research blijkt dat we in 2018 en 2019 juist méér vlees zijn gaan eten. Uit de cijfers van het CBS blijkt onze houding ten opzichte van vlees wel aan het veranderen is. Voor 80% van de Nederlanders is vlees geen dagelijkse kost en ongeveer een derde geeft aan het afgelopen jaar minder vlees te zijn gaan eten.

Vleestaks

Er zijn verschillende onderzoeken gedaan naar de mogelijkheden voor de invoer van een belasting op vlees. In het in februari verschenen rapport van Ernst & Young (EY) is te lezen dat de invoering van een vleestaks niet eenvoudig is. In opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hebben deze beleidsadviseurs gekeken naar de handhaafbaarheid, uitvoerbaarheid en fraudebestendigheid van een verbruiksbelasting op vlees.

Opbrengsten

Het verhogen van het BTW tarief op vlees brengt ook opbrengsten met zich mee. In de oproep pleiten de wetenschappers ervoor om groente, fruit en vleesvervangers goedkoper te maken. Ook is er oog voor de maatschappelijke ongelijkheid die deze maatregel mogelijk versterkt. Een deel van de opbrengsten dient te worden teruggesluisd naar huishoudens met een laag inkomen om de toegenomen voedselprijzen te compenseren.

(Bron foto: Shutterstock)