Nieuws

Pleksgewijs herstel organische stofgehalte in de bodem

Veel telers zijn zich bewust van de rol van organische stof in de bodem en hebben er veel aandacht aan besteed. Maar het gehalte kan in een perceel sterk variëren, daarom is pleksgewijs herstel met compost soms nodig.

Organische stof is essentieel voor een gezonde bodem. Het is het materiaal in
de bodem dat ontstaat uit de afbraak van dode plantenwortels, bodemorganismen,
organische mest of compost. Die organische stof (OS) vervult een belangrijke
functie in de bodemgezondheid. Het zorgt ervoor dat een bodem weerbaarder wordt.
Organische stof houdt water vast, bindt nutriënten en organische stof speelt een
belangrijke rol in de opbouw van de ondergrondse biodiversiteit. Omdat
organische stof is opgebouwd uit koolstof kan het zo het broeikasgas CO₂ binden.

Bodembeheer

Veel telers zijn zich bewust van de rol van organische stof en hebben daarom
veel aandacht besteed aan de verbetering van de organische stoftoestand in de
bodem, bijvoorbeeld door met compost te werken. Bedrijfsadviseur Henk van den
Berg benadrukt in het artikel 'Organische stof in stand houden' in vakblad Greenity het belang van goed bodembeheer om het gehalte aan organische stof op peil te houden.

Variatie

Een van de aandachtspunten in het artikel is dat de verdeling van organische
stof in een perceel vaak nogal varieert. Er zijn in een perceel vaak plekken te
vinden waar het OS-gehalte met meer dan 50% van elkaar verschilt. Op sommige
plekken wordt organische stof gewoon sneller afgebroken. Als het hele perceel
overal nog aanvullend een zelfde hoeveelheid compost krijgt, kunnen die
verschillen nog groter worden.

Bodemscan

Hij pleit er daarom voor aan de hand van bodemonderzoek goed in beeld te
krijgen wat de toestand van de grond  op het hele perceel is. Aan de hand
van een bodemscan kun je pleksgewijs een strategie bepalen om de situatie te
verbeteren. Je kunt kaarten uit zo'n scan zelfs gebruiken in combinatie met
geavanceerde strooitechnieken om zo compost precies te strooien waar het nodig
is.

(Bron foto: Pixabay)