Nieuws

Pluimvee en varkens maken boer onafhankelijker

4% van het inkomen van de Nederlandse boer bestond in 2011 uit subsidies: het laagst van alle lidstaten. Focus op winstgevende sectordelen, als varkens en pluimvee, zou hieraan ten grondslag liggen.

Deze interpretatie wordt gegeven door het Farm Accountancy Data Network (FADN), geciteerd in het artikel Nederlandse boer minst afhankelijk van subsidies op de site Boerenbusiness. Het FADN bracht in september jongstleden het rapport EU farm economics summary 2011 uit. Boerenbusiness: 'het laatste jaar waarover er volledige cijfers bestaan'.

Hoge netto waarde bedrijven

In het rapport komt Nederland meermaals ter sprake. In geen enkele grafiek komt Nederland voor in de middenmoot. Sterker nog: het voert de lijsten vaak aan. Zo ook betreffende de netto waarde van agrarische bedrijven. De gemiddelde netto bedrijfswaarde in de Europese Unie, lag in 2011 op € 265.000, een stijging van 4% ten opzichte van 2010. Deze waarde is in ons land ten opzichte van 2010 weliswaar gedaald, maar komt met (rond de) € 1,4 miljoen wel bovendrijven.

Het FADN stelt dat dit een reflectie is van het belang in ons land van de graaneters*- en melksector: sectoren met de hoogste netto waarde per bedrijf. Boerenbusiness meldt dat het ook komt door de hoge grondprijzen in ons land.

Grote koek, weinig spelers

Specifiek voor alle lidstaten heeft het FADN een document uitgebracht met daarin gegevens over de agrarische sector. In Farm economy focus: Netherlands staan cijfers uit 2012. Duidelijk wordt dat in de varkens- en pluimveehouderij relatief weinig bedrijven voor veel 'output' zorgen, terwijl dit in de melksector net omgekeerd is. De netto waarde van bedrijven in de pluimvee- en varkenshouderij is ook beduidend lager (€ 813 243) dan die in de melksector (€ 1 858 357) en bijvoorbeeld in de vollegrondsteelt (€ 2 388 991). De netto investeringen in de pluimvee-/varkenshouderij liggen ook ongeveer de helft lager dan in de melksector en vollegrondsteelt.

Andere informatie in het document betreft onder meer (per sector) subsidie voor landschapsontwikkeling, waarde aangekochte goederen/diensten zoals diervoeders, bedrijfskapitaal, enzovoorts.

Export

Meer informatie over de Nederlandse situatie per sector is ook te vinden op de website Agrimatie. Denk aan exportcijfers. Zo is de export in de pluimveesector fors toegenomen (in 1995: 400.000 en in 2012 een kleine 900.000 ton kuikenvlees). Ook eieren worden in grote hoeveelheden verscheept. Dat ons land in 2012 betreffende eieren voor 307% zelfvoorzienend was, zegt al veel. Voor kuikenvlees ligt dat percentage op 240% en voor de varkenssector bijvoorbeeld op 260%.

* Tot de graaneters, in het rapport 'granivores', rekent het FADN zowel varkens als pluimvee

(Bron foto: Thinkstock)