Menu
Nieuws

Pluimveesector maakt plan van aanpak vogelgriep

Hoewel de dreiging van vogelgriep is afgenomen en de landelijke ophokplicht is ingetrokken, is het voor de pluimveesector belangrijk om waakzaam te blijven. De sector is daarom samen met het ministerie van LNV en de Dierenbescherming een overleg gestart om tot een gedragen plan van aanpak te komen om de risico's op uitbraken van vogelgriep te verkleinen.

false

(1)