Nieuws

Pocketvergisting, biogasvergisting op kleine schaal

In de grotere installaties voor vergisting wordt biogas geproduceerd uit mest en diverse biomassastromen. Maar die installaties zijn voor veel landbouwbedrijven te grootschalig. In Vlaanderen is veel belangstelling voor kleinschalige vergistingsinstallaties: de pocketvergisters of microvergisters.

In grote vergistingsinstallaties worden diverse biomassastromen verwerkt tot biogas en digestaat. Met het biogas kun je elektriciteit en warmte produceren. Een deel ervan is nodig om het digestaat te drogen, zodat het geëxporteerd kon worden. Maar die grote installaties zijn voor veel landbouwbedrijven te grootschalig, schrijft vakblad Boer&Tuinder in een artikel. Nu zijn er ook kleine vergistingsinstallaties: de pocketvergisters of microvergisters. Die vergisters werken op pure mest.

In België is er veel belangstelling voor die pocketvergisters. Daar staan nu al 94 pocketvergisters, aldus het vakblad. De meeste pocketvergisters staan op een rundveebedrijf, maar er zijn ook varkensbedrijven die er een in gebruik genomen hebben. Voor een effectieve werking is wel specifieke kennis nodig.

Investering

Een installatie voor kleinschalige vergisting kost zo'n 90.000 tot 150.000 euro, meldt het vakblad. Wil een investering rendabel zijn, dan is het het beste om die energie direct te gebruiken. Saldering van overtollige elektrische energie is mogelijk, maar de vraag is of dat voor de volledige energieprijs blijft gelden. Uit de drie bedrijfsreportages blijkt dat een vergister goed past op een veebedrijf.

Uit informatie van het Vlaams Departement Landbouw & visserij blijkt dat een kubieke meter mest gemiddeld 32 m³ biogas levert. Een m³ biogas levert 2 kWh elektriciteit en 3 kWh warmte, afhankelijk van het elektrisch en thermisch rendement van de motor. Een pocketvergister van 10 kW (microvergister) kan per jaar netto tot 60.000 kWh produceren. Hiervoor is dan mest nodig van zo’n 80 – 100 koeien.

Aandachtspunten

In het vakblad staan er ook een aantal aandachtspunten vermeld. Zo is het verstandig om zo veel mogelijk verse mest van goede kwaliteit te gebruiken. Voor een optimale vergisting blijft de mest zo'n dertig dagen in de reactor. Je moet rekening houden met dagelijks gemiddeld minimaal 15 minuten werk aan de vergister. Verder is het zinvol om rekening te houden met de elektriciteitsbehoefte van het bedrijf.

(Bron foto: Still YouTube)