Nieuws

Pompgestuurde onderwaterdrainage tegen bodemdaling

Met onderwaterdrainage kun je niet alleen water afvoeren, je kunt ook water aanvoeren als het nodig is. Zo voorkom je verdroging van veengrond en bodemdaling. Met pompgestuurde onderwaterdrainage kun je het grondwaterpeil nog beter beheersen.

Onderwaterdrainage is een effectief middel om veenafbraak te verminderen. Je kunt - als het nodig is - water aanvoeren. Dat zorgt ervoor dat veen niet verdroogt en afgebroken wordt. Zo voorkom je niet alleen bodemdaling, maar het vermindert ook de uitstoot van CO₂.

Onderwaterdrainage

De aanleg van onderwaterdrains vraagt een forse investering, daarom willen veehouders ook zeker zijn van een goede werking. De werking is sterk afhankelijk van het slootpeil. Staat het slootpeil hoog, dan kan het zijn dat het grasland vernat waardoor er opbrengstvermindering is. Dat is nadelig voor het rendement van het bedrijf.

Pompgestuurd

Met een pompgestuurde waterdrainage kun je de werking beter sturen. De werking is dan minder afhankelijk van het slootpeil. Bij deze drainage wordt aan- en afvoer gestuurd met een pomp, waarbij de drains zijn aangesloten op een ondergronds waterreservoir. Door het peil in het waterreservoir te regelen kun je de aan- en afvoer vergroten.

Uit het onderzoek 'Precisiewatermanagement op veenweidegrond', dat in 2016 en 2017 bij het melkveeproefbedrijf KTC Zegveld is uitgevoerd, blijkt dat pompgestuurde onderwaterdrains veel perspectief bieden. De maaivelddaling en en CO₂-emissie is lager dan bij het ontbreken van onderwaterdrainage.

CO₂-emissie

Het onderzoeksrapport meldt dat de berekende reductie 59 à 63% lager ligt. Door scherp te sturen op de grondwaterstand kun je de CO₂-emissie fors terugbrengen. Maar het rapport meldt dat de verschillende drainagebehandelingen en slootpeilen geen effect hadden op de drogestof opbrengst.

(Bron foto: Pixabay)