Nieuws

Populisme leidend bij landbouwdiscussie over Brexit

Waarom kozen Britse boeren in meerderheid voor het vertrek uit de EU terwijl zij jarenlang profiteerden van EU-subsidies? De Britse student Eliot Jones verdiepte zich in hun standpunten en constateert dat populisme leidend is in de discussie.

Hoe kan het dat Britse boeren in meerderheid voor een Brexit stemden tijdens het referendum in juni 2016? Wat waren hun argumenten? De Britse student Eliot Jones vraagt zich af waarom boeren zich afkeerden van de EU die hen voor lange tijd financieel steunde met subsidies.

Referendum

In zijn inleiding schrijft hij dat bedrijfsinkomen van de Britse landbouwbedrijven voor 55% werd bepaald door bijdragen uit het gemeenschappelijk landbouwbeleid (Common Agricultural Policy, CAP). Toch stemde 58% van de boeren tijdens het referendum ervoor de EU te verlaten, slechts 31% koos voor blijven. Wat waren hun argumenten 'to bite the hand that has fed them for some time''.

Jones besloot zich te verdiepen in de discussie op het Britse Farming Forum. Hij wilde weten wat hun argumenten waren. En hoe zij denken over een strategie voor een landbouwbeleid buiten de EU? In zijn MSc-thesis 'Be-leave in Brexit' doet hij verslag van zijn onderzoek.

Forum

In zijn conclusie schrijft Jones dat hij verrast was door het gebrek aan echte discussie op het forum. De voorstanders leken zich vast te houden aan een irrationele steun voor Brexit. Echte inhoudelijke discussie lijken ze uit de weg te gaan. Ze zijn ervan overtuigd dat de vrije markt in een post-EU economie grote voordelen biedt voor de Britse landbouwsector.

Populisme

Jones ziet dat populisme op het forum domineert. Het debat lijkt eerder op een wedstrijd tussen politieke standpunten, zo schrijft hij, dan een democratisch proces. De Brexiteers bedienen zich van retoriek tegen de gevestigde macht en nemen daarmee anderen op sleeptouw.

De discussie heeft alle trekken van populisme zoals je dat ook elders tegenkomt in het 'post truth' tijdperk. Jones vindt dat een gevaarlijke ontwikkeling omdat de discussie gespeend is van realiteit. Er lijkt een afstand tot de 'offline wereld'.

(Bron foto: Pixabay)