Nieuws

Positieflijst zoogdieren per 1 februari 2015 van kracht

Per 1 februari treedt de positieflijst zoogdiersoorten (huisdierenlijst) in werking. 99 soorten zoogdieren kunnen als huisdier gehouden worden.

Zeker nog een honderdtal diersoorten moeten de komende maanden nog beoordeeld worden. Op grond van een positieve beoordeling, kunnen er de komende tijd nog dieren aan de lijst worden toegevoegd.

Systematiek

Het doel van een positieflijst is het reguleren van soorten die uit oogpunt van dierenwelzijn en risico’s voor de mens verantwoord gehouden kunnen worden. Inschatting van welzijns- en gezondheidsrisico's zijn gebaseerd op de meest betrouwbare wetenschappelijke bevindingen aangevuld met informatie vanuit de houderijpraktijk over soorten: gedrag en gezondheid in de natuurlijke en in de gehouden omgeving, en gevaar voor de mens in de gehouden omgeving. Experts, verenigd in de Positieflijst Expert Commissie (PEC), stellen een advies op over eventuele aanwijzing van de zoogdiersoort op de positieflijst.

Aan de hand van de haar voorgelegde documentatie en advies stelt de Positieflijst Advies Commissie (PAC) vervolgens een definitief plaatsingsadvies op waarbij zij de keuze heeft tussen:

  • Soort is goed te houden onder algemene houderijvoorschriften die redelijkerwijs door iedere houder ingevuld kunnen worden;
  • Soort is alleen met kennis en kunde van de houder en onder specifieke houderijvoorschriften te houden;
  • Een soort is redelijkerwijs niet te houden zonder schade aan welzijn en gezondheid.

Voor de diersoorten die alleen te houden zijn onder specifieke voorwaarden zal een registratieverplichting gaan gelden. Speciaal voer en voldoende leefruimte zijn bijvoorbeeld voorwaarden.

Aangewezen soorten

Op 12 januari jl. heeft de PAC haar plaatsingsadvies uitgebracht over de 1e tranche van 100 diersoorten. Op grond van dit advies worden 33 soorten aangewezen voor plaatsing op de lijst 'Onder algemene voorschriften te houden'. 48 soorten zijn op de lijst 'Onder specifieke voorschriften te houden' geplaatst. 19 soorten zullen niet worden aangewezen. Dit betreft dieren behorende tot de soorten Mazama en Muntiacus (zoogdieren uit de familie van de hertachtigen). Het houden van deze dieren heeft een te grote impact op de gezondheid en welzijn van deze dieren. Dit houdt in dat per 1 februari 2015 99 soorten (inclusief de hond, kat en productiedieren) aangewezen worden voor plaatsing op de huisdierenlijst.

Overgangsregeling

Voor particulieren of bedrijven die een dier houden dat niet meer is toegestaan, komt een overgangsregeling. Dieren mogen gehouden worden tot hun dood, maar er mag niet meer mee gefokt worden. Om dit controleerbaar te maken, komt er een registratieverplichting, zodat overzichtelijk is voor welke houders het overgangsrecht geldt. De bewijsvoering dat het dier in leven was op het moment dat het verbod ingaat, ligt bij de houder. Hierbij kan gedacht worden aan een dierenartsenverklaring dat in combinatie met de registratie afdoende bewijs kan vormen voor het legaal houden van verboden dieren. De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming zal in samenwerking met onder meer de KLPD en de NVWA zorgen voor handhaving van de lijst.


(Bron foto: Wikimedia)