Nieuws

Positieflijsten exotische huisdieren in heel Europa bepleit

De organisatie van samenwerkende Europese dierenbeschermingsorganisaties (Eurogroup for Animals) en Stichting AAP bepleiten het invoeren van positieflijsten voor exotische huisdieren in heel Europa.

Positieflijsten nog zeldzaam verschijnsel

In juli organiseerde Stichting AAP een internationaal seminar over Positieflijsten voor (exotische) dieren in Europa. Het seminar richtte zich op het delen van informatie en ervaring met betrekking tot de wetgeving rond, en de invoering en handhaving van, positieflijsten in België, Nederland en in de EU. Tijdens de bijeenkomst werd onder meer een onderzoek gepresenteerd van Eurogroup for Animals en Stichting AAP waarin een overzicht is opgenomen van de regelgeving in Europa met betrekking tot als huisdier gehouden exoten. Op dit moment heeft alleen België een positieflijst (een lijst waarop dieren staan die als huisdier mogen gehouden worden) voor zoogdieren. Nederland zal per 2014 een positieflijst invoeren. Er zijn meer landen met een negatieflijst (een lijst waarop dieren staan die niet mogen worden gehouden). Verder zijn er veel andere vormen van regelgeving zoals huisvestingsvoorwaarden voor huisdieren, scholingsverplichtingen voor personeel dierenwinkels, verplichting tot informatievoorziening aan kopers dieren etc.

Zorgelijke trend

Eurogroup for Animals vindt de toename van als huisdier gehouden exoten een zorgelijke ontwikkeling. Volgens de organisatie zijn de meeste eigenaren van dit soort dieren niet in staat om te voorzien in de soortspecifieke behoeften van deze dieren. Dit leidt niet alleen tot problemen met dierenwelzijn maar ook tot andere problemen. Moeilijk te houden dieren kunnen door hun eigenaren ook in de natuur gedumpt worden. Dieren die dit overleven en zich daar voortplanten kunnen een probleem vormen voor inheemse populaties. Bekend voorbeelden zijn bijvoorbeeld de pallas eekhoorn en de Nijlgans. Zowel Eurogroup for Animals als Stichting AAP bepleiten een bredere invoering van positieflijsten in Europa.

Verzet tegen Nederlandse lijst

De belangenorganisatie van huisdierbezitters, het Platform Verantwoord Huisdierbezit, is tegen de invoering van de positieflijst in Nederland. De bezwaren van de organisatie zijn verwoord in een brief aan staatssecretaris Dijksma. In het kort komt de kritiek er op neer dat de methode voor het samenstellen van de lijst onwetenschappelijk was en dat deze maatregel ook in strijd is met de EU regelgeving. In augustus heeft de staatssecretaris gereageerd, maar het PVH blijf het oneens met de aangevoerde argumenten. Natuurbeschermingsorganisaties en Dierenbeschermingsorganisaties zijn wel positief over de maatregel.


(Bron foto: Stichting AAP)

Publicaties

(5)