Nieuws

Positieve ervaringen met strokenteelt

Strokenteelt is een veelbelovende teeltvorm die zorgt voor een hogere biodiversiteit op de akker. De eerste praktijkervaringen zijn positief. De opbrengsten lijken gemiddeld minimaal gelijk aan die van monoculturen, terwijl de ziektedruk lager is.

In de gangbare landbouw wordt voor de meeste gewassen elk jaar een pionierssituatie gecreëerd. Hierbij worden gewassen in een monocultuur met chemische middelen beschermd tegen onkruiden, ziekten en plagen. Door te werken aan een meer divers teeltsysteem met een hogere gewasdiversiteit, wordt de ziektedruk lager en kun je efficiënter omgaan met meststoffen en water, zo is te lezen in een artikel in 'de Levende natuur'.

Stroken

Je kunt op verschillende manieren werken aan een meer divers teeltsysteem. Je kunt gewassen mengen, zoals granen en vlinderbloemigen. Of je kunt gewassen in rijen afwisselen of - zoals in agroforestry-systemen - mengen met houtige gewassen. Voor veel van die systemen is het bezwaar dat ze niet geschikt zijn voor de huidige schaal van de mechanisatie.

Een meer praktisch uitvoerbaar systeem is de strokenteelt. Je teelt gewassen in lange smalle stroken. De strookbreedte pas je aan aan de werkbreedte van machines. Meestal gaat het daarbij om eenheden van 1,5 meter. Dus je werkt met stroken van bijvoorbeel 4,5 of 6 meter. Sinds 2010 testen en verbeteren onderzoekers van Wageningen University & Research systemen van strokenteelt.

Opbrengsten

De eerste ervaringen met strokenteelt in Nederland zijn zeer positief, aldus de auteurs van het artikel. De opbrengsten lijken gemiddeld minimaal gelijk aan die van monoculturen, de ziektedruk is lager en de diversiteit aan insecten is ongeveer twee tot vier keer zo hoog. Uit praktijkervaring op een groot biologisch akkerbouwbedrijf, bv ERF, blijkt dat strokenteelt goed uitvoerbaar is. Op dat bedrijf wordt gewerkt met stroken van 6, 12, 24 en 48 meter breed, waarin zes gewassen naast elkaar worden geteeld.


Een succescombinatie is grasklaver-aardappel, zo is te lezen. Sinds 2010 resulteert die combinatie elk jaar in een een lagere infectie door de aardappelziekte (Phytophthora infestans). Andere succesvolle combinaties zijn tarwe-erwt en tarwe-kool.

Uit tellingen van grondgebonden insecten zoals loopkevers, duizendpoten en spinnen blijkt dat de stroken een positief effect hebben. De insecten verplaatsen zich steeds van de ene strook naar de andere strook op zoek naar voedsel of een schuilplaats.

Onderzoek.

De komende jaren wordt meer onderzoek uitgevoerd naar de strokenteelt. Zo wordt gekeken naar wat de relatie is van gewasdiversiteit en minder intensieve grondbewerking op de diversiteit van vogels en zoogdieren. Dat effect is nog nauwelijks onderzocht. Maar ondanks de bemoedigende resultaten, is er nog wel een weg te gaan - aldus het vakblad - voordat dit soort systemen gemeengoed worden in de landbouwpraktijk.(Bron foto: ERF BV)

Publicaties

(5)