Nieuws

Position paper lignine valorisatie

Het platform Agro-Papier-Chemie (APC) en de Universiteit Utrecht hebben gezamenlijk een position paper over lignine valorisatie gepubliceerd. Lignine is een onderdeel van lignocellulose dat daarnaast ook uit cellulose en hemicellulose bestaat.

Het is een weerbastig molecuul waar nog geen goede valorisatie strategieën voor zijn gevonden. De position paper biedt inzicht in de verschillende types lignine die bestaan, welke voorbehandelingstechnologieën beschikbaar zijn en welk effecten die hebben op de structuur van lignine en daarmee ook op de mogelijkheden voor valorisatie. Daarnaast gaat de paper in op de beschikbaarheid van lignine en de huidige en toekomstige product-marktcombinaties. Platform APC en Universiteit Utrecht concluderen dat nieuwe cross-sectorale allianties nodig zijn voor de ontwikkeling van lignine toepassingen, waarbij vooral gedacht wordt aan samenwerking tussen koplopers in de bosbouw en agrosectoren en de chemische industrie.