Nieuws

Potworm: lastige muggenlarven in Phalaenopsis

De larven van Lyprauta-soorten, in de praktijk potworm genoemd, zorgen steeds vaker voor problemen bij potorchideeën. De planten groeien trager en vormen minder takken. Bestrijding blijkt lastig.

De laatste tien jaren treden steeds vaker problemen op met muggenlarven van het geslacht Lyprauta, vooral in de teelt van orchideeën. Bij andere potplanten als Anthurium, Gerbera of andere soorten veroorzaken ze geen schade. Het gaat om twee soorten: Lyprauta chacoensis en Lyprauta cambria, een nieuwe soort. Omdat de muggenlarven van schimmels leven, werden ze nog niet als plaag beschouwd. Maar bij Phalaenopsis en Cambria, twee orchideesoorten eten de larven waarschijnlijk aan de jonge wortels en zacht plantenmateriaal.

Mogelijk dat ze schimmels van de wortelpunten eten en zo een oppervlakkige schade veroorzaken die mogelijk weer invalspoorten voor schimmels zijn. De wortelpunten van de planten worden zwart en rotten weg waardoor de plant in groei geremd wordt. De schade door Lyprauta wordt geschat op 17 procent van de omzet. De populatieontwikkeling van de muggen lijkt te worden begunstigd door een hoog vochtgehalte van het substraat.

Bestrijding

Onderzoekers keken of bestrijding mogelijk was met natuurlijke vijanden of specifiek werkende middelen. Twee parasitaire aaltjes (Steinernema feltiae en Heterhorhabditis bacteriophora) bleken wel werkzaam onder laboratoriumomstandigheden, maar konden zich in potproeven niet handhaven. De roofmijten Hypoaspis miles en Hypoapsis aculeifer konden zich wel handhaven, maar bleken niet effectief genoeg. Andere natuurlijke vijanden zoals de kortschildkever Atheta coriaria verdwenen na een aantal weken.

Specifiek werkende middelen bleken eveneens onvoldoende werkzaam zodat alleen breedwerkende chemische middelen beschikbaar zijn.


(Bron foto: Pixabay)