Nieuws

Praatplaat helpt bij keuzes emissiebeperkende maatregelen

Samenvatting
  • Onderwerp
    Emissiebeperking
  • Interessant voor
    Melkveehouders
ZLTO heeft een zogenoemde praatplaat ontwikkeld waarmee ZLTO-adviseurs het gesprek aan kunnen gaan met agrarisch ondernemers. Doel is om sámen te kijken welke emissiebeperkende maatregelen op bedrijfsniveau mogelijk zijn.

ZLTO wil de praatplaat vooral inzetten als hulpmiddel om een helder beeld te krijgen van de mogelijkheden op het gebied van een integrale aanpak, zodat de ondernemer afgewogen keuzes kan maken. De term integraal duidt op de totale scope aan milieu- en klimaateffecten die via diverse management- en bedrijfskeuzes kunnen worden bereikt.

Op dit moment wordt de praatplaat door een aantal adviseurs aan de keukentafel getoetst bij ondernemers in de varkens-, kalver- en melkveehouderij. De praatplaat geeft hierbij richting aan de gesprekken. Van die gesprekken worden geanonimiseerde verslagen gemaakt, die in een rapportage aan LNV worden voorgelegd. Op die manier krijgen de beleidsmakers vanuit de praktijk inzicht in de kansen en belemmeringen die agrarisch ondernemers zien én in de wensen die zij hebben.

Toer de Boer-bijeenkomsten

Net als in de afgelopen maanden heeft ZLTO ook voor het begin van 2022 diverse Tour de Boer-bijeenkomsten voor varkens- en melkveehouders op de agenda staan. Tijdens die bijeenkomsten staan maatregelen op het gebied van een integrale aanpak centraal, variërend van dier- en voermaatregelen tot de aanpassing van stalsystemen. De bijeenkomsten vinden plaats op praktijkbedrijven en worden begeleid door deskundigen en adviseurs.

Bij alle activiteiten worden de coronarichtlijnen gehanteerd. Dit kan betekenen dat bepaalde activiteiten online worden aangeboden of naar een later tijdstip worden verplaatst. Houdt de ZLTO-nieuwsbrief en de website www.integraalaanpakken.nl in de gaten voor de actuele stand van zaken.

(Bron foto: Integraal Aanpakken )