Nieuws

Praktijkadvies voor aanpak invasieve exotische planten

Verschillende exotische planten, bomen of struiken die in Nederland worden ingevoerd, verspreiden zich in bos- en natuurgebieden en veroorzaken daar problemen. Bestrijding van die soorten is nodig. In een praktijkadvies zet VBNE de probleemsoorten op een rij en geeft de vereniging bestrijdingsmogelijkheden.

Exotische planten die in Nederland worden ingevoerd kunnen zich soms handhaven en verspreiden in Nederlandse bos- en natuurgebieden. Een deel van die soorten zorgt voor problemen omdat ze andere bedreigde inheemse soorten verdringen, Ze gaan overheersen of ze zorgen voor gezondheidsproblemen. In deze gevalenl moet je die soorten bestrijden.

Praktijkadvies

Om een handvat te geven voor beheerders, gemeenten, tuinbezitters of handel, heeft de VBNE (Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren) een 'Praktijkadvies invasieve exotische planten, struiken en bomen' opgesteld. In dat advies is een lijst opgenomen van een veertigtal invasieve exotische soorten die een probleem kunnen geven. Het gaat om waterplanten, overplanten, landplanten, struiken en bomen. Bij elke soort staat vermeld waar problemen optreden en wat de bestrijdingsmogelijkheden zijn.

Aanbevelingen

Tot slot geeft het praktijkadvies aanbevelingen voor de verschillende partijen: voor beheerders, gemeenten, handel, tuinbezitters. Zo is het voor beheerders van belang dat ze bij het aantreffen van invasieve exoten tijdig handelen. Van gemeenten mag verwacht worden dat ze de op de lijst genoemde soorten niet aanplanten.

En tuinbezitters moeten geen tuinafval met de in de lijst opgenomen soorten in bos- en natuurterreinen dumpen. Het overheidsbeleid moet er op gericht te zijn de problemen voor het natuurbeheer zoveel mogelijk te voorkomen door de verspreiding van planten- en struiksoorten via de handel te voorkomen en het publiek te wijzen op de risico’s.

(Foto: reuzenbalsemien, bron: Hans Braxmeier via Pixabay)