Nieuws

Praktijkgids biologische spelt

De vraag naar spelt is de laatste jaren flink toegenomen. De praktijkgids biologische spelt geeft uitgebreide informatie over de teelt van deze graansoort.

Inagro, een Belgisch praktijkcentrum voor onderzoek en voorlichting in land- en tuinbouw, heeft de ‘praktijkgids biologische spelt’ ontwikkeld. Hiermee wil de organisatie geïnteresseerde telers opnieuw vertrouwd maken met de teelt van spelt en hen handvaten aanreiken om de logistieke knelpunten weg te werken. Het gebruik van spelt is vooral sinds 2010 sterk toegenomen in de voedingsindustrie. Hierdoor is internationaal de vraag groter dan het aanbod en trekt de prijs erg aan. Prijzen van 600 à 800 euro en meer per ton ongepelde spelt werden er de voorbije jaren betaald.

Stikstof

In de praktijkgids wordt spelt uitgebreid onder de loep genomen. De geschiedenis en soorten worden beschreven, net als de teelttechniek, verwerking en rendabiliteit. Zo valt te lezen dat de vereiste teelttechniek nauw samenvalt met de rassenkeuze, maar in het algemeen minder veeleisend is dan wintertarwe. Ook kan spelt grotere temperatuur- en neerslagextremen verdragen. Spelt heeft in vergelijking met wintertarwe minder stikstof nodig, maar de bemestingsbehoefte voor fosfor en kalium komt wel overeen.

Rekenvoorbeelden

Hoewel in biologisch graan een beperkt aantal middelen is toegelaten, wordt in spelt geen gewasbescherming uitgevoerd. De graansoort zou minder snel aangetast worden door bladluizen en andere insecten dan wintertarwe. De praktijkgids sluit af met een aantal rekenvoorbeelden, waarbij de opbrengst van spelt wordt vergeleken met die van biologische triticale en baktarwe.

(Bron foto: Wikipedia, Rasbak)