Nieuws

Praktijknetwerk 'Brandrode runderen' afgesloten

Het 'netwerk Brandrode runderen’ is inmiddels afgesloten. In het kader van dit netwerk hebben producenten ervaringen uitgewisseld en daar waar zinvol is samenwerking gezocht in het vermarkten van producten (vlees en kaas) van dit zeldzame Nederlandse ras.

Dit netwerk was een onderdeel van het project ‘Netwerken Multifunctioneel Ondernemerschap’, een communicatieproject in opdracht van net ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. De uitvoering van het project lag in handen van LTO Noord en Wageningen UR.

In 2013 had het Brandrode rund al een Slow Food presidium verkregen. Dat betekent dat de producent in de houderij aan verschillende voorwaarden moeten voldoen. Daar tegenover staat dat dit iets zegt over de kwaliteit van het product en dat het tot authentieke producten behoort. Dit geeft het product een meerwaarde. In dit netwerk is een eerste aanzet gegeven hoe je dat het beste kunt realiseren. Daar gaan de producenten verder mee. Daarnaast zijn er allerlei praktische zaken aan de orde geweest zoals het uitbenen van een karkas en en ook hoe je de producten het best kunt vermarkten. Het contact met de klant en het feit dat klanten de Brandrode runderen al dan niet in een natuurgebied kunnen zien lopen wordt als één van de belangrijkste waarden gezien door de producenten. Ten behoeve van de herkenbaarheid van het vlees en de kaas zijn posters en folders ontworpen.

Een overzicht van resultaten van het netwerk is te vinden en te downloaden via de link rechts van dit artikel.


(Bron foto: Pixabay)