Nieuws

Praktijkopdrachten ondernemerschap melkveehouderij voor MBO

Voor het onderwijs zijn een aantal opdrachten gemaakt die bruikbaar zijn als lesmateriaal voor het vak ondernemerschap binnen veehouderijsectoren op mbo-niveau.

Het lesmateriaal, op MBO niveau 2-4, is gemaakt door onderzoekers van Wageningen Livestock Research en het Expert Ontwikkelteam Ondernemerschap van het CIV Melkveehouderij. Het materiaal is te vinden in het edepot en op de online leermaterialen pagina van het CIV Melkveehouderij, onder ‘Ondernemen’ (Praktijkopdrachten).

Thema’s ondernemerschap

Voor de volgende thema’s op het gebied van ondernemerschap zijn één of enkele deelopdrachten gemaakt (beschrijving aan de hand van doelen):

  • Persoonlijkheidskenmerken: meer inzicht in, en beter benutten van eigen persoonlijke kwaliteiten, mede binnen een team; herkennen en benutten kwaliteiten van teamleden;
  • Proactief handelen: bewust worden van verschil tussen reactief en proactief handelen; leren om proactief te communiceren; leren markttrends te ontdekken en er op in te spelen; vergroten inzicht in plattelandsontwikkeling en economisch perspectief; vertalen van een idee naar eenvoudig bedrijfsplan;
  • Werken met personeel, om te leren: een protocol en een weekplan te maken; een medewerker werkinstructie te geven; feedback geven en ontvangen;
  • Vaardigheden docenten: docenten via intervisie ondersteunen in het ontwikkelen van vaardigheden om lessen en trainingen op het gebied van ondernemerschap te verzorgen.

Zelf opdrachten aanpassen

De opdrachten zijn allereerst bedoeld voor direct gebruik in de huidige vorm. Maar ze kunnen door docenten ook gebruikt worden als basis waarbij de docent vervolgens zelf heel eenvoudig de opdrachten kan aanpassen aan de doelgroep waarvoor hij/zij ze wil gebruiken. Bijvoorbeeld door ze te verkorten, uit te breiden of door de omschrijving van de case die erin zit, te veranderen. Zo kunnen enkele van de opdrachten die nu vooral op ondernemerschap in de melkveehouderij zijn gericht, vrij eenvoudig worden omgewerkt naar opdrachten voor andere sectoren.

Het lesmateriaal is ontwikkeld binnen het project ‘Ondersteuning CIV Melkveehouderij – 2018’ onder verantwoordelijkheid van Wageningen Livestock Research. De productie ervan is mede mogelijk gemaakt door de financiering van het project vanuit de WURKS-regeling. De ontsluiting en borging van kennisbronnen is mede mogelijk gemaakt door Groen Kennisnet.

(Bron foto: Jelle Zijlstra)