Nieuws

Praktisch toepasbare kennis uit AquAVlan2

Het Vlaams-Nederlandse onderzoeksprogramma AquAVlan2 heeft veel kennis opgeleverd over aquacultuur, vinden zowel onderzoekers, coördinatoren en ondernemers. Verschillende onderzoeksprojecten leverden 15 direct toepasbare resultaten en producten op.

Doel van het Europese project AquAVlan2 was om bedrijven in de aquacultuur- en glastuinbouwsector in de grensregio Vlaanderen-Nederland te ondersteunen met technische innovatie. Via een vouchersysteem konden ondernemers hun bedrijfsspecifieke vragen die binnen een van de vier onderzoeksthema’s vielen, laten beantwoorden.

Binnen het driejarig programma, dat op 11 september met een minisymposium werd afgesloten, zijn 19 vouchers toegekend voor onderzoeksvragen ( € 300.000). Het leverde 15 direct toepasbare resultaten en producten op, schrijft vakblad Aquacultuur in een artikel.

Vismeelvrij visvoer

Zo ontwikkelde het bedrijf Empro, een verwerker van slachtafval uit de pluimvee industrie, vismeelvrij visvoer voor forel op basis van kippenveren. Het bedrijf TREVI weet nu hoe je water dat mest bevat zodanig kunt zuiveren dat het geschikt is voor visteelt. Het bedrijf is nu op zoek naar manieren om de vaste stof uit mest om te zetten in visvoer. En het bedrijf Seafarm heeft stappen gemaakt in de kweek van tarbot en heeft zich nu gestort op de ontwikkeling van kweeksystemen voor tong.

Samenwerking

Het programma omvatte in totaal een bedrag van € 3,5 miljoen en werd gefinancierd door de EU (50%) en de provincies Zeeland, West- en Oost-Vlaanderen. De projectpartners waren: Inagro, de Universiteit van Gent, de HZ University of Applied Sciences (Middelburg), de Hogeschool Odisee (Brussel en St Niklaas), het PCG (proefstation groenteteelt te Kruishoutem), het ILVO (het Vlaamse Instituut voor Landbouwkundig en Visserijonderzoek) en Empro Europe.

De grensoverschrijdende samenwerking loont: De coördinatoren van het programma, de onderzoekers en de deelnemende ondernemers zijn tevreden met de bereikte resultaten van het project, schrijft het vakblad.

(Bron foto: Flickr, Delphinidaesy)

Links

(1)