Nieuws

Precisiebemesting op pootaardappelbedrijven

Mechanisatiebedrijf Mijno van Dijk uit Sint Annaparochie heeft Nordwin College benaderd met de vraag of studenten een praktijkopdracht willen gaan uitvoeren. Het gaat om precisiebemesting met een Targetinjector in pootaardappelen bij 8 pootaardappeltelers in Friesland en Groningen.

Acht studenten van de afdeling Plantenteelt gaan gedurende het groeiseizoen in een tweetal groepjes de participerende telers meerdere malen bezoeken. De studenten gaan de bemesting uitvoeren en diverse basisgegevens inventariseren. In het groeiseizoen zullen ze de dataverzameling en gegevensverwerking gaan doen. Doel is ervaring op te doen met een targetinjector die vloeibare meststoffen gedoseerd in de rij kan afgeven. De machine is dit voorjaar geïmporteerd uit Engeland.  De instructie werd deze week dus ook verzorgd door een medewerker uit Engeland. Naast de ‘reguliere’ opbrengst worden er ook opnames gemaakt met een drone.

De gemaakte beelden van de drone  leveren biomassakaarten en worden gecombineerd met proefrooiingen. De beelden kunnen gebruiken voor het bepalen van de beste plek om blaadjes te plukken. Het  blad wordt onderzocht (oudste en jongste) op alle denkbare elementen. Dit wordt gedaan door middel van NOVA-cropcontrol. De studenten moeten hiervoor op diverse locaties per proefperceel en regulier perceel blad plukken en deze coderen aan de hand van de GPS-coördinaten. Daarnaast kunnen ze met een zogenaamde RapidSCAN bladonderzoek doen.

De verzamelde resultaten zullen na het seizoen worden gepresenteerd aan de betrokken bedrijven. Voor de studenten een prachtige kans om te laten zien wat ze deze zomer hebben geleerd en voor de praktijkbedrijven om een conclusie te trekken over de toepaspasbaarheid van de machine.

(Bron foto: Nordwin College)