Menu
Nieuws

Precisieboomkwekerij met bodemsensing

Met satellietbeelden kun je de situatie van gewassen in beeld brengen zodat je gericht teelmaatregelen kunt nemen. Maar in de boomkwekerij is praktische toepassing lastig door de diversiteit aan gewassen. Bodemsensing kan wel aanknopingspunten geven.

false