Nieuws

Precisieboomkwekerij met bodemsensing

Met satellietbeelden kun je de situatie van gewassen in beeld brengen zodat je gericht teelmaatregelen kunt nemen. Maar in de boomkwekerij is praktische toepassing lastig door de diversiteit aan gewassen. Bodemsensing kan wel aanknopingspunten geven.

Met remote sensing vanuit satellieten kun je patronen in het gewas en de bodem vaststellen. Het kan je helpen bij het nemen van teeltbeslissingen. Maar voor de boomkwekerij, met een grote verscheidenheid aan gewassen kun je niet zo veel met die techniek. Daarom richtten onderzoekers, in samenwerking met de laanboomsector, zich op technieken om dicht bij de bodem bodemgegevens teverzamelen met zogenaamde ‘near sensing’-technieken.

Near sensing

Daarvoor worden zogenaamde Unmanned Aerial Vehilcles gebruikt die met ‘vision-systemen’ de situatie in beeld brengen. In het project ‘Proximal soil sensing’ richten onderzoekers in samenwerking met laanboomtelers de aandacht op sensing van de bodem met een bodemsensor. In het rapport ‘Verkenning sensing laanboomkwekerij’ worden de eerste resultaten van die verkenning beschreven

Bodemgesteldheid

De gebruikte bodemsensor kan de EC, de ‘electric conductivity’ of geleidbaarheid van de bodem meten. Die EC wordt beïnvloed door het gehalte organische stof, vocht, chemische samenstelling en bodemstructuur. De EC zegt dus iets over de bodemgesteldheid. In de eerste verkenning konden onderzoekers gegevens over de EC meten, maar het is nog niet duidelijk hoe je de relatie kunt leggen tussen de kwaliteit van de geteelde laanbomen. Daarvoor is nog aanvullend onderzoek nodig.

(Bron foto: Wikimedia)