Menu
Nieuws

Precisielandbouw, ook voor boomkwekers

Technieken voor precisielandbouw die akkerbouwers toepassen, kunnen ook van pas komen in de boomkwekerij. Boomkwekers en onderzoekers kijken wat mogelijk is in het netwerk ‘Precies wat boomkwekers willen’.

false

false

false

false