Nieuws

Precisielandbouw op het grasland

In de melkveehouderij worden hightech-toepassingen in de stal veel gebruikt, maar op het land blijven melkveehouders nog wat achter in vergelijking met akkerbouwers. Toch zijn er veel perspectieven voor grasteelt met precisielandbouw.

Bij precisielandbouw - zoals akkerbouwers dat al veel toepassen - krijgen gewassen met hulp van hightech-toepassingen de juiste hoeveelheid mest, middelen of behandeling, op het juiste moment en de juiste plaats. Ook in de melkveehouderij zijn er al veel toepassingen in gebruik zodat koeien het juiste voer of behandeling op het juiste moment krijgen. Maar bij grasteelt blijven melkveehouders wat terughoudend, meldt vakblad Veeteelt. Dat zal in de toekomst toch veranderen, zo is te lezen in het artikel 'Precisielandbouw sluipt het grasland op'.

Hightech

Naar schatting 65% van de akkerbouwers heeft een trekker met gps, schrijft het vakblad. Bij melkveehouders is dat niet meer dan een paar procent, terwijl het in de stallen wemelt van de hightech-toepassingen. Melkveehouders hebben robots of intelligente melksystemen. Akkerbouwers hebben een landfocus, terwijl melkveehouders focussen op de koe, zegt onderzoeker Bert Philipsen van Wageningen Livestock Research. Hij ziet veel mogelijkheden voor optimalisatie van de grasteelt.

Grasgroeimodel

Via projecten als GrasMaïs-Signaal, Grip op gras, Amazing Grazing, Precisielandbouw 2.0 en Grass4Farming wil hij meer grip krijgen op de groei van grassen. Met hulp van bodem-, gewas- en klimaatsensoren, grashoogtemeters, drones en satellietbeelden wordt informatie verzameld over grasgroei, bodemvocht, verdamping, temperatuur en stikstofgift. Doel is te komen tot een model dat de grasgroei kan voorspellen.

Voorspelling

Dat model moet melkveehouders helpen de bedrijfsvoering te optimaliseren. Het idee is dat je de voorspelde grasopbrengst en -kwaliteit koppelt aan de de dagelijkse grasopname per koe. De verwachting is dat het binnen afzienbare termijn mogelijk is de grasopname per koe betrouwbaar vast te stellen op basis van activiteitenmeters. Een melkveehouder kan dan op het scherm zien hoeveel gras er de komende week bijgroeit, wat de verwachtte hoeveelheid ruw eiwit is en wat de verwachte grasopname per koe is. Zo weet hij precies hoe groot de strook gras waarop je je koeien moet inscharen.

Praktijkervaringen

Maar zo ver is het nu nog niet. Precisiegrasteelt is ingewikkeld en de data zijn nog niet betrouwbaar. In het project Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL) moeten praktijkervaringen leiden tot meer praktijkrijpe toepassingen. Nu is die proeftuin vooral gericht op akkerbouw, maar de bedoeling is dat er ook praktijkcases voor de melkveehouderij uitgewerkt worden. Toch er is nu ook al veel mogelijk. Zo kunnen boeren gratis beschikbare satellietbeelden van meerdere jaren over elkaar heen leggen en kun je met hulp van dronebeelden ridderzuring in grasland per plant bespuiten.

(Bron foto: Shutterstock)