Menu
Nieuws

Predatoren zorgen voor afname aantal weidevogels

Tot de jaren negentig was er een toename van weidevogels als kievit, grutto, scholekster en tureluur. Nadat begin jaren negentig predatoren als vos, marter en roofvogels in aantal toenamen, zie je een teruggang in aantallen weidevogels. Die samenvallende ontwikkeling is opvallend, stelt onderzoeksjournalist Geesje Rotgers.

false