Nieuws

Presentaties Global Food Inspiration Day beschikbaar

Het wereldvoedselvraagstuk en de impact op het groene onderwijs stond centraal op de Global Food Inspiration Day in Amsterdam die op 15 mei georganiseerd was door het Onderwijs Vernieuwings Programma Voedsel & Consument.

Verandering van het voedselsysteem is noodzakelijk, omdat door toename van de wereldbevolking de vraag naar eten stijgt. De opgave is, om een hoogwaardig efficiënt voedselsysteem te ontwerpen, dat voldoende eten oplevert en in balans is met de draagkracht van de aarde. De overheid heeft met de voedselagenda duidelijk ingezet op duurzaamheid, vertaald in de ambitie dat 'Nederland over 5 tot 10 jaar wereldwijd de onbetwiste koploper moet zijn in gezonde en duurzame voeding'. Deze ambitie geeft in belangrijke mate richting aan R&D van onderzoek en bedrijfsleven.

Visies

Diverse sprekers gingen in op dit thema zoals lector Frederieke Praasterink van HAS Hogeschool die haar visie gaf op de toekomst, of Pierre van Hedel van met een inleiding over Banking for Food.  Joost de Jong, voormalig beleidsadviseur voedselstrategie ministerie van EZ, nam het voedselbeleid onder de loep. De inspiratiedag gaf docenten de mogelijkheid om de impact van de thema's op het onderwijs te verkennen. Alle presentaties zijn beschikbaar in de collectie van Groen Kennisnet.

De themadag is georganiseerd door het OnderwijsVernieuwingsProgramma (OVP) Voedsel & Consument, in samenwerking met het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Agri & Food (CIV) en het Centre of Expertise Food (CoE), de Inspiratiedag Global Food.

(Bron foto: OVP)