Nieuws

Presentaties studiedag bollenacademie beschikbaar

Wil je succesvol bloembollen kweken, dan is het van belang te weten hoe planten processen sturen. Tijdens de studiedag Fysiologie en veredeling van bolgewassen voor docenten gaven onderzoekers inzage in actuele kennis. De presentaties zijn beschikbaar.

Een kleine 50 deelnemers waren op woensdag 4 oktober in Wageningen om de studiedag Fysiologie en veredeling van bolgewassen bij te wonen die de Stichting Bollenacademie organiseerde in het kader van het project Studiebol. De stichting, een samenwerkingsverband tussen onderwijs, voorlichting en bedrijfsleven, wil met dat project bereiken dat studenten en docenten toegang krijgen tot actuele kennis. Een kleine 20 studenten uit het hbo waren aanwezig, daarnaast docenten uit groen onderwijs met interesse voor plantenfysiologie of plantenveredeling.

Onderzoek

Twee WUR-onderzoekers presenteerden hun onderzoek. Richard Immink hield presentaties over het onderzoek naar de regulatie van de bloei en vegetatieve vermeerdering van tulpen. Paul Arens presenteerde zijn onderzoek naar het inkruisen van gestapelde resistenties tegen virus, Fusarium en Botrytis in tulp. In beide onderzoeken gaat het om het vinden van genen. Wat is de plek van de genen op de chromosomen? En hoe worden die genen gereguleerd?

Studiemateriaal

Hoewel de docenten en studenten de presentaties soms hoog gegrepen vonden, werd de dag als heel informatief en interessant beschouwd. De studiedag is voor de stichting Bollenacademie een opmaat voor de ontwikkeling van studiemateriaal over fysiologie van bolgewassen en de veredeling van bolgewassen. De presentaties van de studiedag zijn vrij beschikbaar.

(Bron foto: Thinkstock)