Nieuws

Presentaties studiedag gewasbescherming

Veilig werken met gewasbeschermingsmiddelen en aandacht voor plantweerbaarheid stonden op 19 juni centraal tijdens de studiedag gewasbescherming voor docenten. Presentaties zijn als download beschikbaar.

Ruim 50 docenten van groene onderwijsinstellingen (mbo en hbo) waren op 19 juni 2015 in Bleiswijk aanwezig tijdens de studiedag voor docenten. Veilig werken met gewasbeschermingsmiddelen was het thema van de ochtend.

Jurgen Mook, beleidsmedewerker van het ministerie van SZW, en Albert van den Burg van Stigas verzorgden inleidingen en zetten de deelnemers aan het werk.

Docenten werkten aan cases rond carcinogene stoffen & zwangere vrouwen en Risicomanagement & werkgeversaansprakelijkheid. Beide cases komen beschikbaar als lesmateriaal voor de eigen lessen, cursussen en verlengingsbijeenkomsten.

Na een rondleiding door de kassen van WUR-Glastuinbouw in Bleiswijk, verzorgde Wim van Garderen van Pireco 's middags een inleiding over plantweerbaarheid.

De inleidingen en presentaties zijn als download beschikbaar. De dag werd, met financiele ondersteuning van het OnderwijsVernieuwingsProgramma Plant, georganiseerd door de Stuurgroep Gewasbescherming van de AOC-raad.

Contact

Piet Vlaming, Stuurgroep Gewasbescherming van de AOC Raad

(Bron foto: Herman Ellenkamp)