Nieuws

Presentaties symposium 'Gemeenten en houtige biomassa'

In veel gemeenten liggen kansen om biomassa te benutten voor de opwekking van warmte in bijvoorbeeld stadsverwarming, bedrijfsgebouwen of zwembaden. Ook kunnen (deels nu nog onbenutte) stromen biomassa die vrijkomen binnen gemeenten worden gebruikt om hernieuwbare warmte, elektriciteit en op termijn hoogwaardige biobased materialen en chemicaliën te produceren.

Hiermee kunnen gemeenten concreet invulling geven aan hun duurzaamheidsdoelstellingen en hun ambities om klimaatneutraal te worden. Echter, op de weg van beleid naar concrete realisatie van biomassaprojecten lopen gemeenten samen met andere initiatiefnemers tegen tal van praktische knelpunten en vragen aan. Deze knelpunten stonden centraal bij het symposium ‘Gemeenten en houtige biomassa: van beleid naar realisatie’ dat op 1 november 2016 in Ede werd gehouden. Ervaringsdeskundigen gingen in op concrete voorbeelden van gerealiseerde biomassaprojecten. Zij vertelden waar zij in de praktijk tegen aan liepen en hoe ze tot realisatie zijn gekomen.