Menu
Nieuws

Prestatieindicatoren voor kringlooplandbouw in ontwikkeling

Een systematiek van Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) kan agrarisch ondernemers helpen in de ontwikkeling naar kringlooplandbouw. Een set praktisch toepasbare KPI's voor de landbouw is in ontwikkeling.

false

false