Nieuws

Prijsrisico's afdekken op de termijnmarkt

Aan het begin van het seizoen weet je als boer vaak niet wat je aan het einde van het seizoen als prijs voor je product gaat krijgen. Als je dat prijsrisico wilt afdekken, kun je gebruik maken van de termijnmarkt.

In het artikel 'Mogelijkheden en risico's van termijnmarkten' in het blad Management & Techniek wordt uitgelegd wat de termijnmarkt is en hoe deze werkt. Eerst wordt de definitie van de termijnmarkt uit de economische literatuur gegeven: "Het kopen en verkopen van goederen voor levering op een toekomstig tijdstip, met de bedoeling de goederen op dat overeengekomen tijdstip niet te ontvangen noch te leveren, doch tot afwikkeling van het contract te komen door verrekening van het prijsverschil tussen de oorspronkelijke en een nieuwe transactie". In het artikel worden twee rekenvoorbeelden gegeven van hoe dat bij agrarische producten in zijn werk gaat.

Risico inperken

Simpel gezegd komt het erop neer dat de boer zijn risico kan indekken (hedging) door nu al een prijs vast te leggen voor producten die hij in de toekomst gaat verkopen. Dit zorgt ervoor dat het verlies niet al te groot wordt als de prijs daalt in de tussentijd, maar ook dat hij er niet van profiteert als de marktprijs in de tussentijd stijgt boven de afgesproken prijs.

In het artikel 'Onverantwoord om prijsrisico's niet af te dekken' in Akkermagazine, legt aardappelteler Jan van Kempen uit hoe agrariërs het beste met de termijnmarkt kunnen omgaan en hoe hij dat zelf doet. Zo adviseert hij om slechts een deel van de verwachte oogst af te dekken op de termijnmarkt en niet alles. Want als je door ziekte of andere omstandigheden niet zoveel kunt oogsten als je hebt afgesproken, dan heb je een probleem: "De termijnmarkt is meedogenloos", vertelt Van Kempen, "Je kunt dan niet zeggen: 'Ja, maar mijn oogst is mislukt'; je moet gewoon afrekenen."


(Bron foto: Thinkstock)