Nieuws

Prioriteitstelling zeldzame rassen SZH

Het bestuur van Stichting Zeldzame Huisdierrassen zat 15 februari aan tafel om zich te buigen over de visie van de SZH. Welke rassen bieden wij ondersteuning? Wat is zeldzaam? Wat is Nederlands?

Overleg  resulteerde in een nieuw plan van aanpak om te beoordelen welke rassen (extra )worden ondersteund door de SZH. Zo zijn cijfers als het aantal dieren van belang. Maar ook gegevens als het aantal fokdieren of cultuur-historische waarde moeten hierin worden meegenomen.

15 Februari is een werkgroep van start gegaan om een aantal criteria te vormen waar rassen op ‘gescoord’  kunnen worden. Het algehele beeld op basis van de verschillende scores bepaalt zodoende waar een belangrijke taak van de SZH ligt om haar schouders extra onder te zetten.

Contact

SZH

Bron(Bron foto: SZH)