Nieuws

Problematiek overgewicht honden en katten breidt zich uit

Berichten over overgewicht bij honden en katten verschijnen met grote regelmaat in de pers. Zeer onlangs werd bericht dat in de VS vooral ernstig overgewicht bij honden en katten aan het toenemen is.

Te dik wordt nog dikker

De Amerikaanse Association for Pet Obesity Prevention (APOP) doet op haar website verslag van een onderzoek wat gedaan is naar overgewicht bij honden en katten. Uit de publicatie over de voorlopige resultaten dat het onderzoek blijkt dat er 133 volwassen katten en 383 volwassen honden in het onderzoek deelnamen. Het onderzoek werd uitgevoerd bij 29 dierenklinieken in even zoveel staten. Zowel bij de honden als bij de katten hadden ongeveer 35% van de dieren 'gewoon' overgewicht terwijl er bij nog eens 20% van de dieren sprake was van ziekelijk overgewicht (obesitas). De APOP constateert dat ten opzichte van 2007 het aandeel in de laatste categorie ongeveer verdubbeld is. Deze trend wordt al enkele jaren waargenomen. 

Ook in Nederland

Het bekende kattenmerk Whiskas deed samen met de Dierenbescherming onderzoek naar overgewicht bij huiskatten. Hierbij waren 11.000 katteneigenaren betrokken. Uit de resultaten bleek dat ruim 30% van de katten in Nederland overgewicht heeft. Ook hier blijkt uit dat huisdieren steeds meer met overgewicht kampen. Eerdere campagnes met overgewicht bij huisdieren als thema lijken nog niet veel effect te hebben. Ook in de ons omringende landen zoals Duitsland en Groot Brittannië zijn overgewichtige honden en katten meer en meer een probleem.


(Bron foto: PFMA)