Nieuws

Proef naar effecten nieuw ruwvoer Sorghum afgerond

De proef met sorghum silage op Dairy Campus is afgelopen. Alle 16 koeien hebben de gehele proefperiode van 14 weken doorlopen. Zij realiseerden een gemiddelde melkproductie van ongeveer 30 kilogram melk, bij een voeropname van ongeveer 23-24 kilogram drogestof per dag.

In de proef bestond het ruwvoeraandeel van het rantsoen voor 50% uit graskuil en 50% uit een combinatie van snijmais en/of sorghumkuil. Van de dieren is dagelijks de voeropname, de melkproductie, het gewicht en de methaanemissie gemeten. Die resultaten worden nu verder uitgewerkt. Daarnaast worden analyses in voermonsters uitgevoerd. Uit een statistische analyse moet blijken of er verschillen zijn tussen de verschillende rantsoenen oftewel verschillen tussen het voeren van alleen snijmais alleen sorghumkuil, of een combinatie van beide.

De rantsoenen met sorghumkuil werden goed opgenomen door de dieren, ook het rantsoen met 50% graskuil en 50% sorghumkuil als ruwvoer. Naast de genoemde waarnemingen zijn ook mestmonsters van de koeien bekeken en gescoord op de mate van vertering en dikte.

Aanvulling op gras en snijmais

Op Dairy Campus is onderzocht of sorghum als ruwvoer op een melkveebedrijf kan worden ingezet, naast gras en snijmais.