Nieuws

Programma om vermenging van gg-gewassen te voorkomen

Kun je genetisch gemodificeerde (GG) gewassen naast niet genetische gemodificeerde gewassen telen? Voor maïs, aardappelen en suikerbieten is een monitorprogramma ontwikkeld.

Producenten en consumenten moeten de vrije keuze hebben om al dan niet voor producten met of zonder ingrediënten van genetisch gemodificeerde organismen (ggo) te kiezen, vindt de EU. Om die reden kwam de EU in 2003 met de aanbeveling dat de teelt van genetisch gemodificeerde (gg) gewassen en niet gg-gewassen naast elkaar - de co-existentie van gg- en niet gg-gewassen – geregeld zou moeten worden met als achterliggende gedachte dat vermenging van gg-gewassen met andere gewassen voorkomen moet worden.

Aanbevelingen

Een jaar later, in 2004, bracht de Commissie Co-existentie Primaire Sector (‘Commissie van Dijk’) daarom een rapport uit met aanbevelingen voor co-existentie van de gg- en niet-gg-teelten van maïs, suikerbieten en aardappelen. Zo werd daarin vermeld dat telers voor de teelt van gg-maïs een aanbevolen een isolatieafstand 25 meter tot gangbare teelten in acht zouden moeten nemen, en 250 meter tot bewust niet-GG teelten zoals biologische teelten. De commissie benadrukte toen dat dit voorlopige aanbevelingen waren. Praktijkonderzoek was nodig om tot meer defintieve aanbevelingen te komen.

Monitoring

Het ministerie van EZ gaf daarom opdracht aan Wageningen UR om op basis van kennis over vermengingsroutes monitoringsprotocollen op te stellen voor de gewassen maïs, aardappelen en suikerbieten. Deze co-existentiemonitoringprogramma (CMP) voor maïs, aardappelen en suikerbieten zijn nu beschikbaar.

Risico's

De risico’s voor vermenging van een gg-gewas met andere gewassen gedurende de teelt verschilt sterk per gewas. Bij maïs, een windbestuiver, zijn die risico’s veel groter dan bij aardappelen of suikerbieten. Bij aardappelen treedt vermenging op doordat knollen achterblijven in de grond. En bij suikerbiet wordt het zaad niet geoogst. Vermenging kan plaatsvinden via indirecte weg, bijvoorbeeld elders in de productieketen.

In Nederland is overigens nog niet veel ervaring met de teelt van gg-gewassen. Incidenteel word gg-maïs verbouwd. Een overzichtskaartje laat zien welke gg-gewassen in Nederland geteeld worden.

(Bron foto: Pixabay)