Nieuws

Programma Precisie Landbouw veel opgeleverd voor scholen

Het Programma Precisie Landbouw (PPL) heeft veel opgeleverd voor groene onderwijsinstellingen die deelnamen. Niet alleen is er een wiki die door iedereen binnen mbo en hbo gebruikt kan worden, ook hebben de scholen beschikking gekregen over de nieuwste materialen en zijn docenten bijgeschoold.

In het programma dat op 11 september is afgesloten, werkten landbouwbedrijven en het ministerie van Economische Zaken samen door te investeren in hulpmiddelen voor innovatieve Controlled Traffic Farming, Bemesting en Gewasbescherming. Ook de Groene Kennis Coöperatie was betrokken, en heeft er door een subsidie aan HAS Hogeschool mede voor gezorgd dat meerdere groene kennisinstellingen konden profiteren van de kennis die in dit platform is opgedaan.

De instellingen die meededen zijn HAS Hogeschool, CAH Vilentum Dronten, Helicon Opleidingen MBO Boxtel, AOC Oost locatie Doetinchem, Prinsentuin College Breda, Delta College Goes, Wellantcollege Houten. Deze scholen hebben op verschillende manieren geprofiteerd van PPL.

Zo zijn er instellingen die nu kunnen beschikken over verschillende soorten hardware als gewassensoren, rechtrijsystemen, veldcomputers en IsoMatch opstellingen met Geospread model. Maar deelname aan PPL heeft ook contacten met bedrijven opgeleverd waaruit praktijkopdrachten zijn uitgekomen, zoals taakkaarten uitvoeren en robot bouwen. Daarnaast zijn er studiedagen georganiseerd voor docenten en is er nu een lesmodule beschikbaar via de wiki Precisielandbouw op Groen Kennisnet. Deze wiki is van februari tot juni 2014 geüpdatet door studenten van HAS Hogeschool.


(Bron foto: Thinkstock)