Nieuws

Project AOC Friesland genomineerd voor natuurprijs

Het project ‘Groene kennis van streekeigen gewassen’ van AOC Friesland is genomineerd voor de Nationaal Groenfonds Natuurprijs 2010.

AOC Friesland behoort tot de twaalf genomineerden en is geselecteerd uit in totaal 89 inschrijvingen voor de prijs (hoofdprijs: € 5000,-). De genomineerden hebben allen een project ingediend dat op de een of andere manier met de jeugd of toekomst te maken heeft. Het thema: ‘Future Proof’. De prijswinnaars worden op 25 november op Hogeschool Velp bekend gemaakt tijdens de kennisdag ‘Samen voor Natuur’.

KIGO-project

Het project dat is ingediend door AOC Friesland is een zogenaamd Kigoproject. Groene kennisinstellingen kunnen subsidie aanvragen voor een programma(onderdeel) of project dat bijdraagt aan ‘kenniscirculatie en innovatie in het groen onderwijs’ (KIGO).

Dit specifieke KIGO-project is een initiatief van Stichting Wrâldfrucht. Binnen dit project wordt samengewerkt met onder meer stichting Voorlichting & Educatie Amateurtuinders en AOC Friesland (vmbo groen Buitenpost). Laatstgenoemde heeft een proeftuin gerealiseerd waar leerlingen het geleerde in praktijk brengen, met daarbij speciale aandacht voor de teelt van streekeigen gewassen.

Andere partners in het project zijn onder meer de Middelbare Hotelschool en Van Hall Larenstein. Studenten van eerstgenoemde school ontwikkelen nieuwe recepten met de streekgewassen en laten deze proeven tijdens verschillende activiteiten. Studenten van Van Hall Larenstein doen onderzoek naar de rentabiliteit van de exploitatie van de streekgewassen.De Van Hall Larenstein-studenten onderzoeken de rentabiliteit van de exploitatie van deze gewassen.


Naast voornoemd project is er nog een schoolproject genomineerd, namelijk ‘Stadsgroente’ van studenten van Van Hall Larenstein.(Bron foto: xx)