Nieuws

Project Netwerk Friese rassen

In samenwerking met Stichting werkverband Friese rassen gaat het projectbureau van de SZH aan de slag om houders handen en voeten te geven aan het houden en inzetten van zeldzame Friese rassen.

De SZH zet zich in voor het behoud en het gebruik van zeldzame rassen. Dit doet zij door het geven van fokadviezen aan particulieren en stamboekverenigingen, ondersteuning in professionalisatie van de stamboekverenigingen, het erkennen van fok- en educatieve centra, het maken van educatieve materialen, het opzetten van een markt rondom de producten van de zeldzame rassen, het geven van voorlichting over zeldzame rassen en het werven van begunstigers.

Om deze doelen te bereiken is een groot en sterk netwerk van belang, waardoor een breed publiek weet van de rassen, vervolgens worden voorgelicht over de mogelijkheden om de rassen te houden en in te zetten in hun eigen omgeving, en op snelle wijze de juiste partners vinden om dit in praktijk te brengen. Om handen en voeten te geven aan dit netwerk, is een partner nodig die zijn omgeving kent, om de juiste doelgroep in deze regio te benaderen.

Stichting Werkverband Friese rassen is zo’n enthousiaste groep die bekend is met de regio Friesland. Zij hebben aangeboden zich in te willen zetten voor de opzet van een regionaal netwerk. Voor de SZH is dit een pilot met het streven om in heel Nederland provinciale netwerken op te zetten, voor houders van zeldzame rassen, en alle betrokkenen en potentiële betrokkenen die in dit netwerk behoren. Er zijn negen Friese of met Fryslân verwante dierrassen. Het Friese paard, het Fries-Hollandse Zwartbonte rund, het Fries Roodbonte rund, het Friese Melkschaap, het Zwartbles schaap, de Landgeit, de Friese hoenders, en de honden Stabij en Wetterhoun behoren allen bij de Friese cultuurhistorie.

Resultaat van dit project is de opzet van een uitgebreid en zichtbaar netwerk van hobby-dierhouders, (semi)professionele dierhouders, cultuurtoeristische plekken, kinderboerderijen, dorps- en stadsbewoners, gemeentebesturen, natuurbeheerders en beheerders van buitenplaatsen. Deze (potentiële) groepen worden benaderd, en zij krijgen een brochure aangeboden met daarin naast inhoudelijke informatie een uitgebreide aanvulling met praktijkvoorbeelden en mogelijkheden om te rassen te houden, in te zetten of te gebruiken. De brochure zal naar verwachting rond september verschijnen.


(Bron foto: xx)

Contact

SZH