Menu
Nieuws

Project precisielandbouw in de praktijk

Studenten van het AOC Terra in Meppel werken aan het project "Precisie in de Praktijk."

false

false