Nieuws

Project Zoetwaterboeren officieel van start in Anna Paulowna

Akker met water
Bron foto: Tony Campbell, Shutterstock
Samenvatting
  • Onderwerp
    Watermanagement akkerbouw
  • Interessant voor
    Akkerbouwers
Bekijk de bronnen
Dat het belangrijk is om aan de slag te gaan met agrarisch waterbeheer hoeven we na deze droge zomer niemand meer uit te leggen. In project Zoetwaterboeren gaat Greenport Noord-Holland Noord met een groot aantal partners op zoek naar oplossingen voor de groeiende problematiek van verdroging en wateroverlast. Op 23 augustus was de kick-off op het akkerbouwbedrijf van Schenk (Hoeve Lotmeer) in Anna Paulowna.
In samenwerking met

Door klimaatverandering krijgen we in Nederland naar verwachting vaker te maken met extremen in weertypes. Periodes waarin sprake is van wateroverlast door zware buien wisselen daarbij af met periodes met juist een neerslagtekort. Nu al doen zich regelmatig lange periodes van droogte voor. In de landbouw zorgt dit in toenemende mate voor problemen vanwege verzilting. Met name akkers in de buurt van de Wadden- en Noordzeekust worden steeds zouter.

Watermanagement

Gelukkig zijn er ook oplossingen. Klaas Schenk ging aan de slag met watermanagement. En nu kunnen andere ondernemers van hem leren, want zijn bedrijf is ingericht als onderzoeks- en expertisecentrum agrarisch waterbeheer (proeftuin) voor het project Zoetwaterboeren. Pieter Vlaar van Vertify, één van de deelnemers in het project Zoetwaterboeren, benadrukte het belang van de voorbeeldrol die Schenk met zijn bedrijf vervult. “Voldoende beschikbaarheid van zoetwater was in ons land altijd een vanzelfsprekendheid, maar is dat inmiddels niet meer. Dat bekent dat we anders moeten gaan denken en doen.”

In onderstaande video geeft Klaas toelichting over nut- en noodzaak van watermanagement en leidt hij het bezoek rond over zijn percelen. Ook komt gedeputeerde Ilse Zaal aan het woord die de openingshandeling verrichtte, samen met burgemeester Rian van Dam van gemeente Hollands Kroon. Van Dam was zichtbaar trots op de voortrekkersrol die het bedrijf uit haar gemeente vervult op het gebied van watermanagement. “Stoer, innovatief en vastberaden,” vatte ze samen. Ilse Zaal liet eveneens blijken onder de indruk te zijn van de innovatie in de agrarische sector in de regio. Het project is urgent. “In de eerste plaats om antwoord te geven op de problematiek met droogte, wateroverlast en verzilting. En in de tweede plaats omdat het laat zien hoe je op een goede manier, met aandacht voor milieu en omgeving, op grootschalige wijze geld kunt verdienen met landbouw.” Er is nog een lange weg te gaan, weet Zaal: “We beginnen pas. Maar als we blijven innoveren, weet ik zeker dat er een mooie toekomst is weggelegd voor landbouw in onze provincie.”

Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat deze video niet getoond kan worden. Vink marketing aan in uw cookie-instellingen en ververs deze pagina om de video te tonen.
Kickoff project Zoetwaterboeren

Bron: Greenport Noord-Holland Noord

Naast deze sfeervideo heeft Greenport Noord-Holland Noord (Greenport NHN) een serie video's gemaakt met verdiepende interviews, waarin verschillende aspecten van agrarisch waterbeheer aan de orde komen. Deze video's zullen ze de komende maanden beschikbaar komen op de website van Greenport NHN en via hun sociale kanalen.

Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

Als eerste deelnemer aan het netwerk demobedrijven van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) kreeg Klaas Schenk tijdens deze middag ook nog het DAW-gevelbord uitgereikt. Op DAW demobedrijven delen boeren en tuinders praktische kennis en hun ervaringen met duurzaam bodem- en waterbeheer. Demoboeren houden geregeld bijeenkomsten om te vertellen over hun aanpak op het bedrijf. DAW-projectleider John van Duursen: ‘Actieve agrarische ondernemers zoals Schenk slaan een brug tussen praktijk en onderzoek. De ervaring en kennis van Schenk met agrarisch waterbeheer in de praktijk is waardevol en inspireert en intrigeert andere ondernemers, want leren doe je nog steeds het beste van elkaar. We willen een netwerk van demobedrijven door heel het land realiseren met hulp van enthousiaste ondernemers zoals Klaas.’

De openingsbijeenkomst werd bijgewoond door flink wat vertegenwoordigers van de media. Onder andere NH Media was aanwezig met een camera en maakt een interessant verslag. 

(Bron tekst: website Noord-Holland Noord)