Nieuws

Projectmanagementprincipes voor groene onderwijsinstellingen

Welke projectmanagementtools, harde en zachte vaardigheden zijn minimaal nodig in de context van groene onderwijsinstellingen? Kennen wij best practices uit onze praktijk? Er lijkt binnen het groene onderwijs meer aandacht te zijn voor projecten en projectmanagement.

Het groene onderwijs is bezig om de verbinding met het bedrijfsleven en andere organisaties in de regio te versterken. Om dat te realiseren worden kleine en grote projecten gestart, al dan niet met publiek private samenwerkingen. De principes van projectmanagement kunnen bijdragen aan projectsucces, zoals een duidelijk verloop van het proces, een goede afronding, borging en kennisdeling. Om projectsucces te bereiken is het van belang om projectmanagement toe te spitsen op de project- en organisatiecontext. Tot nu toe was er echter nog geen onderzoek gedaan naar de best toepasbare projectmanagementprincipes voor groene onderwijsinstellingen.

Onderzoek

Na een kortdurend onderzoek van literatuuronderzoek, diepte-interviews en een expertmeeting zijn aanbevelingen geformuleerd, als houvast voor eenieder die met projectmanagement te maken heeft in het groene onderwijs. Dit onderzoek is mede mogelijk gemaakt door het OnderwijsVernieuwingsProgramma (OVP). Een verslag van dit onderzoek vind je in het artikel ‘Projectmanagementprincipes in het groene onderwijs’.

Als vervolg op dit artikel wil Jenny Schrauwen van Hogeschool Inholland graag weten wat de kennisbehoefte is op dit onderwerp. Je kunt daarom een reactie achterlaten via een vragenlijst.

(Bron foto: Pixabay )