Menu
Nieuws

Protocol voor beoordeling essentaksterfte

Bij de reguliere boomcontrole, die groenbeheerders uitvoeren met het oog op veiligheid, worden bomen volgens vast protocol beoordeeld op gebreken en gezondheid. Voor een uniforme inschatting van de aantasting door essentaksterfte is een beoordelingsprotocol ontwikkeld.

false