Nieuws

Protocol voor beoordeling essentaksterfte

Bij de reguliere boomcontrole, die groenbeheerders uitvoeren met het oog op veiligheid, worden bomen volgens vast protocol beoordeeld op gebreken en gezondheid. Voor een uniforme inschatting van de aantasting door essentaksterfte is een beoordelingsprotocol ontwikkeld.

Essentaksterfte (ETS) is een relatie nieuwe ziekte in essen die veroorzaakt wordt door een schimmel (Hymenoscyphus fraxineus). Vanaf ongeveer 2010 komt de ziekte op meer plaatsen voor in Nederland en leidt in toenemende mate tot sterfte. De gewone es (Fraxinus excelsior) blijkt erg gevoelig voor deze ziekte.

Protocol

Bij de reguliere boominspecties die groenbeheerders uitvoeren, de VTA-inspecties (Visual Tree Assessment) worden bomen beoordeeld op veiligheidsaspecten en boomgezondheid. Gebreken worden geregistreerd. Maar voor de beoordeling van de essentaksterfte zijn geen uniforme richtlijnen. Daarom hebben Branchevereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG) en de Intergemeentelijke Studiegroep Bomen (ISB) aan Wageningen University and Research opdracht gegeven een protocol te ontwikkelen voor de uniforme beoordeling van ETS.

Aantasting

Dat protocol, dat is ontwikkeld is op basis van wetenschappelijke kennis en praktijkkennis van enkele bedrijven, bestaat uit een lijst van 22 op te nemen gegevens, zo is te lezen in de 'Rapportage ontwikkeling protocol voor uniforme beoordeling essentaksterfte'. De mate van aantasting wordt beoordeeld door het deel van de kroon waar het blad ontbreekt in te schatten. Daarnaast wordt gekeken naar de mate van waterlotvorming waarmee de boom zijn verloren bladoppervlakte probeert te herstellen. Het protocol beschrijft een standaardwijze voor het waarnemen en vastleggen van de belangrijkste kenmerken.

VTA-inspectie

Een uitvoerder van de boombeoordeling kan de werkwijze uitbreiden met andere belangrijke aspecten zodat je het ook kunt combineren met de reguliere VTA-inspecties. Voor de beoordeling van essentaksterfte is het van belang dat die beoordeling in de periode juni tot en met augustus plaatsvindt en dat de waarnemer goed geïnstrueerd is in het gebruik van het essentaksterfte-protocol.

(Bron foto: Pixabay )