Nieuws

Publicatie Synthetische biologie

Om meer informatie te verstrekken wat synthetische biologie nu daadwerkelijk omvat, heeft de Stichting Biowetenschappen en Maatschappij een cahier over dit onderwerp uitgebracht.

Diverse vooraanstaande wetenschappers geven op een begrijpelijke en leerzame manier antwoord op vragen als ‘wat is synthetische biologie’, ‘wat zijn de mogelijkheden en risico’s en hoe staat de maatschappij tegenover deze ontwikkeling?’ Daarnaast gaat men ook in op de stand van de wetenschap op dit vlak. Welke toepassingen zijn er nu al en wat is denkbaar op de kortere en langere termijn?

Na het volledig in kaart brengen van het menselijk DNA zijn de ontwikkelingen rondom biotechnologie in een stroomversnelling geraakt. Het gaat inmiddels verder dan genetische modificatie. We gebruiken synthetische biologie bij het ontwerpen en bouwen van compleet biologische systemen. Bijvoorbeeld bij het maken van medicijnen, vezels en andere producten. Het biedt zelfs aantrekkelijke alternatieven voor brandstoffen. Ondertussen hebben we gemerkt dat de maatschappij sceptisch over dit onderwerp is. Om verder te komen en de mogelijkheden goed in kaart te brengen is er een debat nodig. Dit cahier biedt hier handvatten voor.

Publicatie

Deze publicatie is een uitgave van Stichting Biowetenschappen en Maatschappij en verschijnt vier maal per jaar. Elke publicatie is gewijd aan een thema uit de levenswetenschappen, speciaal met het oog op de maatschappelijke gevolgen ervan.


(Bron foto: Ontwikkelcentrum)