Nieuws

Publicaties naar aanleiding van dierproeven onder de maat

Ondanks recente, breed geadopteerde publicatierichtlijnen is de kwaliteit van wetenschappelijke publicaties naar aanleiding van dierproeven vaak nog onder de maat. Dit draagt bij aan vermijdbaar proefdiergebruik.

Richtlijnen betere rapportage

In 2010 publiceerde de Britse organisatie ‘National Centre for the Replacement, Refinement and Reduction of Animals in Research’ (NC3Rs) de zogenaamde ‘Arrive richtlijnen’. De richtlijnen zijn ontwikkeld om bij te dragen aan de transparantie en uitwisselbaarheid van data verkregen bij dierexperimenten. Dit is onder meer belangrijk bij het toepassen van systematic review als middel om proefdiergebruik te verminderen. Bij deze methode wordt de beschikbare literatuur systematisch beoordeeld op kwaliteit en relevantie. Dit helpt overbodige herhalingen van experimenten te voorkomen. Meer dan 100 wetenschappelijke tijdschriften hebben de richtlijnen geadopteerd.

Richtlijnen matig toegepast

Het wetenschappelijke tijdschrift Plos Biology publiceerde zeer onlangs een artikel waaruit blijkt dat veel tijdschriften de richtlijnen niet volledig toepassen. Tot de onderzochte tijdschriften behoorden ook toonaangevende, zoals ‘Nature’. Het artikel bevat ook suggesties hoe het naleven van de richtlijnen verbeterd kan worden. De tijdschriften uit de ‘Plos’ groep vragen nu bij het indienen van een artikel de ingevulde checklist van NC3Rs eveneens in te dienen. Andere tijdschriftuitgevers zullen dit voorbeeld volgen.

Ga naar homepage Dierenwelzijnsweb


(Bron foto: Shutterstock)