Nieuws

Quarantaine-organismen: zwarte lijst van plantenziekten en plagen

Plantenziekte veroorzakende quarantaine-organismen vormen een bedreiging voor de export van planten. Met controle aan de grens is niet alles tegen te houden. Daarom moet je weten om welke organismen het gaat zodat je ze aan kunt pakken.

De Europese Unie heeft driehonderd insecten, bacteriën, schimmels en andere voor planten schadelijke organismen voor planten op een zwarte lijst staan. Dit zijn de Quarantaine-organismen die Europa niet in mogen. Duiken ze wel op, dan moeten ze te vuur en te zwaard bestreden worden. Elk Europees land heeft daarom wettelijke maatregelen vastgelegd om deze aantastingen aan te pakken. In Nederland is de NVWA verantwoordelijke voor de aanpak van de zogenoemde q-organismen.

Overzicht

Om duidelijkheid te geven over de problematiek heeft Vakblad Sierteelt&Groenvoorziening in april 2016 een overzichtsartikel gepubliceerd over Q-organismen voor de boomkwekerij. In het artikel vin de verschillende aantastingen in een schematische overzicht . Om welke aantastingen gaat het? Waar komen ze voor in Europa?

In opvolgende edities heeft het vakblad diverse quarantaine-organismen besproken zoals Xylella fastidiosa, een bacterieziekte, de Aziatische boktor of het Sharka-virus dat in pruimen voorkomt. Alle artikelen in deze serie over quarantaine organismen kun je vinden in de collectie van Groen Kennisnet.

Dossier

Groen Kennisnet heeft informatie over in Nederland voorkomende quarantaine-ziekten verzameld in een dossier. En in de beeldenbank gewasbescherming van Groen Kennisnet vind je beschrijvingen van verschillende quarantaine-organismen.

(Bron foto: Pixabay)

Publicaties

(5)