Nieuws

Queeste rendabele energiezuinige kas gaat voort

Met de opening van de 2Save Energy kas, is weer een nieuwe stap gezet in de zoektocht naar een rendabele én energiezuinige kas. 'In de tuinbouw is energie een allesbepalend thema', meldt Kastechniek.

In het artikel Zuinig en efficiënt telen in 2Save Energy kas beschrijft het vakblad waaraan de kas zou moeten voldoen volgens de initiatiefnemers van het concept (zie kopje consortium).

In een artikel van de betrokken partijen zelf (2Save Energy® kasconcept: van design naar realisatie in Energiek2020 Event) staat de doelstelling beknopt beschreven: 'Ontwikkeling en realisatie van een kasconcept dat een potentieel hoge energiebesparing kan bereiken zonder dat dit ten koste gaat van de productie en of productkwaliteit bij een beperkt investeringsniveau'.

Beschrijving kasdek

De 2Save Energy kas laat zich kortweg beschrijven als een 'hoog isolerend kasdek in combinatie met een teeltconcept dat is gebaseerd op Het Nieuwe Telen (HNT, red.).' De kas is uitgerust met één laag glas in combinatie met een tweede laag hoog-transparant folie. De verwachting is dat de lichttransmissie met dit speciale folie hoger is dan die van andere kasdeksystemen.

Een uitgebreide beschrijving van het concept en de techniek is terug te vinden in de folder 2Save Energy – Greenhouse systems.

Systeem testen

De kas is in oktober jongstleden gebouwd in Bleiswijk (bij Wageningen UR Glastuinbouw), nu kan het testen beginnen. Om de techniek te testen wordt gestart met een korte teelt, daarna met tomatenteelt. Feije de Zwart, onderzoeker kastechnologie bij Wageningen UR Glastuinbouw in Kastechniek: 'Kunnen we een gangbaar productieniveau in een onbelichte tomatenteelt realiseren met een warmtevraag die onder de 20m3/(m2 jaar) blijft, dat is de centrale vraag'.

Blijkens het rapport Haalbaarheidsstudie Glas-Film Kasconcept zou een combinatie van glas en film als alternatief voor dubbel glas als kasdek een uitstekend potentieel hebben 'om het energiegebruik van een HNT kas met enkeldek en twee beweegbare schermen te verlagen zonder dat dit nadelige effecten op gewasproductie hoeft te hebben'.

Consortium 2Save Energy

Het consortium - Boal systems, VDH Foliekassen, AGC Chemicals Europe (AGCCE) en Van der Valk Systemen- heeft het concept gerealiseerd in samenwerking met Wageningen UR Glastuinbouw. Kastechniek: 'Het project vormt een onderdeel van het onderzoeksprogramma Kas als Energiebron en wordt daarmee gefinancierd door een combinatie van particuliere middelen uit de sector en het ministerie van Economische Zaken.


(Bron foto: Thinkstock)