Nieuws

Rapport over fossiele en hernieuwbare koolstofstromen

Groene stad - Pexels via Pixabay
Bron foto: Pexels (Pixabay License)
Samenvatting
  • Onderwerp
    biobased economy, koolstofstromen, koolstof
  • Interessant voor
    Biobased professional
Bekijk de bronnen
Het Carbon Flows-rapport is een compilatie van vraag en aanbod van fossiele en hernieuwbare koolstof op mondiaal en Europees niveau. Het biedt een uitgebreid inzicht in de koolstofstromen van vandaag en wat het betekent om fossiele koolstof te vervangen door hernieuwbare koolstof in de materialen- en chemische sectoren.

De belangrijkste bedoeling is om een uniforme en transparante gegevensbasis te bieden voor een toekomstig koolstofbeheer dat kan worden gebruikt en gedeeld door de industrie, verenigingen, beleidsmakers, wetenschap en dergelijke. Dit sluit ook aan bij het gebruik van materialenpaspoorten.

Koolstofstromen

In de afgelopen vijf jaar is de mindset rond koolstof fundamenteel veranderd. Koolstof is het hoofdbestanddeel van ons voedsel, de basis van alle organische chemicaliën en kunststoffen, en de ruggengraat van het leven op aarde. In de chemische en kunststofsector in het bijzonder, bijna 90% van de koolstof die als grondstof wordt gebruikt, is fossiele koolstof. Deze fossiele koolstof moet tegen 2050 worden vervangen door hernieuwbare koolstof uit recycling, biomassa en CO2 om een verdere instroom van fossiele koolstof in onze technosfeer en atmosfeer te voorkomen.

Carbon Flows Rapport

Dit rapport biedt een uitgebreide, gedetailleerde en bijgewerkte koolstofstroomgegevensbasis die eerdere publicaties aanzienlijk overtreft, met meer dan 35 cijfers en tabellen met bijbehorende beschrijvingen van methodologie, bronmateriaal en gegevens. Alle gegevens zijn op dit moment zo goed mogelijk bevestigd door wetenschappelijke publicaties, feedback van experts en aanvullend onderzoek. Resterende hiaten en verschillen worden transparant in beeld gebracht en zo goed mogelijk uitgelegd.

De nova-experts beoordeelden gegevens uit een veelheid aan bronnen. Een breed scala aan gegevens over materiaalstromen wordt gebruikt om een uitgebreide inventaris van koolstofvoorraden en -stromen samen te stellen. De betrokken sectoren omvatten alle toepassingen van organische koolstof uit fossiele hulpbronnen en de productie van biomassa, van grondstoffen via het gebruik tot het uiteindelijke einde van de levensduur. Dit omvat het gebruik van koolstof voor diervoeders en levensmiddelen, voor materialen, voor energie en voor brandstoffen. Een speciale focus wordt gelegd op de koolstofvraag in de chemische en kunststofindustrie vandaag en morgen, met verschillende cijfers die specifiek inzoomen op deze sector en die scenario's bevatten voor een volledige defossilisatie tegen 2050.

Feedback en aanvullingen welkom

Het koolstofstromenrapport is ontworpen als een levend document dat we indien mogelijk om de één tot twee jaar willen bijwerken. Dit betekent ook dat het Nova Instituut uitkijkt naar uw feedback, aanvullende input, nieuwe gegevens en suggesties van elke geïnteresseerde partij. Neem hiervoor rechtstreeks contact op met de hoofdauteur van de studie.