Nieuws

Rassen onder de zorg van de SZH

Onder de zorg van de SZH vallen die rassen van landbouwhuisdieren die van oorsprong Nederlands zijn, unieke eigenschappen hebben en zeldzaam zijn.

We gaan daarbij uit van het criteria die de FAO (wereldvoedselorganisatie) daarvoor hanteert. Dat betekent dat de SZH dus geen rassen erkent, maar dat zij besluit om een ras al dan niet in haar activiteiten op te nemen.

De SZH heeft hiertoe een aantal criteria opgesteld om te bepalen in hoeverre het behoud van een ras in de doelstelling van de stichting past en ondersteuning behoeft. Hierbij is het van groot belang om oog te blijven houden voor de ontwikkelingen en regelmatig te overwegen of er ‘nieuwe’ zeldzaam geworden rassen onder de hoede van de SZH zouden moeten vallen. Twee voorbeelden van rassen waarbij deze vraag werd gesteld zijn het groot heideschaap en het Nederlands Groot Yorshire varken, beide voorbeelden zijn uitgewerkt in artikelen van ZeldzaamHuisdier:

Contact

SZH


(Bron foto: R. Kuiper)