Menu
Nieuws

Rassenlijst Nederlandse landbouwhuisdierrassen

Het CGN heeft de taak om status en trends van dierlijke genetische bronnen in Nederland te monitoren. Een recent overzicht laat zien dat de helft van de rassen de status “bedreigd” heeft, maar ook dat de situatie over de jaren heen stabiel lijkt.

false