Nieuws

Realisatie innovatief veehouderijconcept vereist heterogeen netwerk

Veehouders lopen vaak tegen belemmeringen aan om hun duurzaam en innovatief concept te realiseren. Om hun plan toch mogelijk te maken moet deze vooral concreet en aantrekkelijk zijn en is een heterogeen netwerk van belang.

Het Nieuwe Veehouden

In Het Nieuwe Veehouden hebben 22 veehouders (melkvee, pluimvee, varkens en geiten) aan verdere verduurzaming van de veehouderij gewerkt. Op 9 april was de laatste bijeenkomst voor deelnemers van Het Nieuwe Veehouden. In deze bijeenkomst zijn de opgedane ervaringen, resultaten en lessen gedeeld. Er is niet gewerkt aan een collectief eindbeeld. Het uitgangspunt voor het project is steeds gebleven: veehouders werken aan de realisatie van hun individuele ambitie. Dit heeft geresulteerd in 40 verschillende deelinnovaties van verduurzaming in de veehouderij, met ook de nodige aandacht voor dierenwelzijn. Het project Het Nieuwe Veehouden loopt nog tot 1 mei 2014, maar in veel gevallen is dit nog maar het begin van de realisatie van de innovatieve plannen.

Bestaand regime doorbreken

Het Nieuwe Veehouden heeft gewerkt aan het zo integraal mogelijk verder verduurzamen van de veehouderij. Wat opvalt is dat elke individuele deelnemer uit Het Nieuwe Veehouden vaak te maken heeft met een eigen uniek idee wat niet past in het huidige landbouw- en ketensysteem. Dat levert hen belemmeringen op, op het gebied van techniek, vergunning, financiering of markttoegang. Huidige actoren willen het bestaande systeem, het bestaande regime behouden. De veehouder komt niet verder als het concept op verschillende terreinen niet concreet genoeg is, of als hij niet beschikt over het juist netwerk. Deze is vaak te eenzijdig en heeft onvoldoende invloed op het bestaande regime binnen de landbouw die niet voldoende open staat voor initiatieven die 'anders dan anders' zijn.

Realiseren innovatief plan

Veehouders die innovatieve plannen uitwerken kunnen dit vaak niet alleen. Zij hebben mensen nodig die hun plannen mogelijk maken. Binnen Het Nieuwe Veehouden worden dit de 'mogelijkmakers' genoemd. Voor de deelnemende veehouders is in kaart gebracht welke 'mogelijkmakers' in het netwerk rond de ondernemer zitten en op welke deelterreinen zij actief zijn. Deze mogelijkmakers (getallen) zijn in een soort radarbeeld geplaatst, ingedeeld in vier kwadranten (financiering, vergunning, techniek en markt) en ingedeeld in de afstand tot de veehouder (cirkels). Om innovatieve duurzame concepten te realiseren heeft de veehouder een heterogeen netwerk nodig, waarin ook mensen actief zijn die niet rechtstreeks benaderd kunnen worden. Om de mogelijkmakers te interesseren voor een concept is het nodig dat het concept concreet en aantrekkelijk genoeg is.


(Bron foto: Nieuwe Veehouden)